• Facebook App Icon
  • Google+ App Icon
  • Instagram App Icon

דירה ברמת אביב ג

עיצוב פנים - הפיכת דירת חמישה חדרים סטנדרטית לדירה עם תחושת לופט. כ-150 מ"ר

צילום: מיכל כהן

Show More